Deze week hooikoortsklachten door bijvoetpollen en hitte

Komende dagen komt bijvoet in bloei. Voor veel hooikoortspatiënten betekent dat een opleving van de hooikoortsklachten net nu de hoogste graspollenconcentraties achter de rug zijn. De pollen komen op een ongelukkig moment. Door de hitte kan de ozonconcentratie flink oplopen. De combinatie van hitte, ozon en pollen kan tot extra gezondheidseffecten leiden.

‘Grootschalig screenen AAA voegt niet voldoende toe’

Op 9 juli jl. publiceerde de Gezondheidsraad zijn advies over screenen op aneurysma van de abdominale aorta (AAA). De Commissie Screenen op aneurysma van de abdominale aorta beoordeelt de nut-risicoverhouding voor het screenen op deze aandoening als ongunstig en adviseert daarom om geen landelijk bevolkingsonderzoek onder 65-jarige mannen op te zetten in Nederland.