Abonnementstarief Wmo onder vuur

Het abonnementstarief Wmo ligt onder vuur. Volgens gemeenten zijn er door de vaste lage eigen bijdrage te veel nieuwe aanvragen van huishoudelijke hulp waardoor zij krap bij kas zitten. Het kabinet vindt dat gemeenten genoeg gecompenseerd zijn.

Wat is het prikkelbare darm syndroom (PDS)?

Het prikkelbare darm syndroom (vaak wordt ook het Engelse woord irritable bowel syndrome (IBS) gebruikt) wordt soms ook spastisch colon of ‘spastische darm’ genoemd. Maar dat is een ongelukkige benaming omdat daarmee een onjuiste oorzaak voor de aandoening wordt gesuggereerd. Het prikkelbare darm syndroom komt voor bij 15 tot 20 procent van de vrouwen en…