Sponsors


RPV Arnhem is aangesloten bij:
Wilt u ook in 't Steuntje (verschijnt 6x per jaar) en op deze website adverteren?
Informeer bij het Secretariaat.

Trefwoorden

Gratis proeflessen lessen Chi Neng Qigong maandag 4 mei en 11 mei te Elst

De Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o. organiseert samen met Uniek Sporten Chi Neng Qigong ontwikkelt door dr. Pang Ming grootmeester in Tai Chi. Lees verder Gratis proeflessen lessen Chi Neng Qigong maandag 4 mei en 11 mei te Elst »

Sanadome donderdag 9 april 2015

Op donderdag 9 april is het weer tijd voor ons jaarlijks bezoek aan het Thermenlandschap Sanadome in Nijmegen. Lees verder Sanadome donderdag 9 april 2015 »

Samen beslissen: de weg is nog lang, maar de wil is er

“De dokters die hier in de zaal zitten zijn de voortrekkers van samen beslissen in de spreekkamer”, zei minister Schippers van VWS afgelopen donderdag in de Jaarbeurs in Utrecht. Ze sprak op het congres over Samen Beslissen van de Federatie Medisch Specialisten en Patientenfederatie NPCF. Daar spraken dokters en patiënten over hoe het verder moet in de spreekkamer. Wie beslist over opereren? Over wel of niet behandelen? Lees verder Samen beslissen: de weg is nog lang, maar de wil is er »

Lancering programma aanpak fouten en fraude in de zorg

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn ingestemd met het programmaplan aanpak fouten en fraude in de zorg. Belangrijke elementen uit dit programma zijn: één centraal meldpunt voor zorgfraude, grotere capaciteit van het Openbaar Ministerie, duidelijke en fraudebestendige regels, afspraken over correct declareren bij zorgaanbieders, gezamenlijk fraudeonderzoek door zorgverzekeraars, en aanscherping van de Wet toelating zorginstellingen.

Programmaplan
Het programmaplan ‘aanpak fouten en fraude in de zorg’ is tot stand gekomen met inbreng van onder andere patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, de NZa, de I-SZW, de FIOD en het OM. In het plan nemen al deze partijen hun verantwoordelijkheid om fouten bij declaraties en betalingen in de zorg tegen te gaan en fraude aan te pakken.

Breed plan
Het plan is zorgbreed, van de zorgverzekeringswet tot de WMO 2015, en omvat de inzet voor de komende jaren op preventie, controle en handhaving van fouten en fraude. Daarbij speelt samenwerking en kennisuitwisseling tussen de verschillende partijen een belangrijke rol. Om de samenwerking en ieders verantwoordelijkheid bij de handhaving te benadrukken hebben negen partijen voor de komende jaren een nieuw convenant ondertekend over de samenwerking bij de bestrijding van zorgfraude.

Meer acties
Gemeenten worden bij de aanpak van fraude ondersteund door de rijksoverheid, declaratieregels worden verscherpt en waar nodig verduidelijkt. Ook krijgen zorgverzekeraars waar nodig meer prikkels om fouten en fraude aan te pakken en wordt bestaande wet- en regelgeving getoetst op fraudegevoeligheid en duidelijkheid.

Bron: Rijksoverheid

WMO of Het oerwoud dat bureaucratie heet

Omdat mijn moeder, als mantelzorger van mijn vader met hersentumor, zwaar overbelast raakte, zochten we naar ondersteuning. De via allerlei kanalen aangereikte websites boden geen soelaas. Uiteindelijk kregen we een tip om een aanvraag voor hulp in te dienen bij het WMO-loket van de gemeente. Lees verder WMO of Het oerwoud dat bureaucratie heet »

Forse toename loze ambulanceritten

Het aantal loze ambulanceritten steeg tussen 2008 en 2013 gemiddeld met bijna tien procent per jaar. Opvallend is de sterke toename van het aantal loze ritten sinds 2010; in de periode 2010-2013 gemiddeld 16,1 procent per jaar. Uitschieter was het jaar 2013, toen ambulances ruim 44 duizend keer voor niets uitrukten, een stijging van ruim 27 procent ten opzichte van het jaar daarvoor en zo’n vijf procent van het totaal aantal ambulance-inzetten. Lees verder Forse toename loze ambulanceritten »

Aanmelden Nieuwsbrief

* = verplicht veld

Activiteiten