1,5 miljoen voor onderzoek naar alternatieven voor antibiotica

Twee onderzoeksgroepen van de afdeling Infectieziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum krijgen beide 750.000 euro NWO-subsidie voor hun onderzoek naar alternatieven voor antibiotica. Ze kiezen een andere aanpak, maar hebben een gemeenschappelijk doel: het arsenaal aan behandelingen voor een infectie met een resistente bacterie uitbreiden.

Het onderzoeksproject van hoogleraar Infectieziekten Tom Ottenhoff en onderzoeker Mariëlle Haks richt zich op niet op de resistente bacteriën zelf, maar op de lichaamscellen waarin die bacterie zich schuilhoudt. De wetenschappers hebben stoffen gevonden die mogelijk de overleving van resistente bacteriën in die cellen kunnen blokkeren.

Met de subsidie gaan Haks en Ottenhoff en hun team testen of een combinatie van zulke stoffen daadwerkelijk leidt tot het verdwijnen van de infectie. Ze beginnen bij cellen in het laboratorium, en het vervolgonderzoek vindt plaats bij proefdieren. Als de onderzoekers weten welke stoffen het beste werken en hoe ze dat precies doen, hopen ze dat hun studie kan leiden tot nieuwe medicijnen tegen infecties met resistente bacteriën.

Lees hier het volledige artikel.