Risicotoezicht randvoorwaardelijke aspecten radiologie in de mondzorg

De Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft eind 2017 onderzoek gedaan naar radiologie in de mondzorg. In een factsheet leest u meer over de opzet en resultaten van dit toezicht.

Röntgenopnamen voor diagnostiek worden veel gebruikt binnen de mondzorg. Ze bieden informatie over de tandheelkundige gezondheidssituatie van de patiënt die niet op een andere manier verkregen kan worden. Naar schatting worden er in Nederland jaarlijks ongeveer 8 miljoen röntgenfoto’s vervaardigd binnen de sector mondzorg. Het is bekend dat blootstelling aan röntgenstraling nadelige effecten kan hebben. Het klinisch voordeel van röntgen- diagnostiek moet groter zijn dan de eventuele schade van de te maken röntgenfoto. Dit maakt het noodzakelijk de juiste afweging voor de rechtvaardiging van röntgenstraling te maken.

Ook is het nodig om een optimale werkwijze bij de toepassing van röntgen- straling in acht te nemen. Per foto is de blootstelling aan röntgenstraling (effectieve dosis) voor de individuele patiënt klein. Maar op landelijk niveau is het grote aantal foto’s binnen de mondzorg als bijdrage aan de totale dosis voor de bevolking wel significant.

Lees hier het volledige artikel.