Belangrijke innovatie bij behandeling leverkanker aan UZA

Met een naald door de huid heen tumoren in de lever aanprikken om ze te verhitten en ze zo doeltreffend te vernietigen: met een nieuw navigatiesysteem kan dat veilig heel nauwkeurig.

Universitair Ziekenhuis Antwerpen is het eerste centrum in België dat de nieuwe techniek toepast, en de resultaten zijn uitstekend. Dat staat te lezen op de website van UZA.

In het UZA worden elk jaar zowat 100 patiënten met levertumoren behandeld. Bij 90 tot 95 van die patiënten worden tumoren chirurgisch verwijderd. Nochtans blijkt uit studies dat, als de tumor niet groter is dan 3 centimeter, ablatie even doeltreffend is. Die techniek, waarbij de tumoren worden weggeschroeid, kan zowel ingezet worden bij leveruitzaaiingen van dikkedarmkanker als voor primaire levertumoren.

Leverchirurg prof. dr. Thiery Chapelle: “Als je als eerste behandeling voor ablatie kiest, herstelt de patiënt sneller en kan hij sneller doorstromen naar vervolgbehandelingen zoals chemotherapie of heelkunde. Bij primaire leverkanker vermijd je met ablatie dat je de al sterk verstoorde leverfunctie nog verder beperkt. Ook een eventuele levertransplantatie kan na ablatie makkelijker.”

Lees hier het volledige artikel.