Belemmerende wet- en regelgeving voor mantelzorgers

Welke wetten en regels werken belemmerend voor mantelzorgers?
Kostendelersnorm: Wanneer je bijvoorbeeld een bijstandsuitkering hebt en gaat samenwonen met een hulpbehoevende naaste word je op je uitkering gekort. Idee erachter is dat je dan bepaalde kosten kunt delen. Er wordt hieraan voorbij gegaan dat zorgen voor een naaste ook geld kost (was- reis- en telefoonkosten) en dat er mogelijk ook aanpassingen in huis gedaan moeten worden.

Medehuurderschap
Wanneer je besluit om in te trekken in de huurwoning van degene voor wie je zorgt kun je pas na twee jaar medehuurderschap aanvragen bij een woningcorporatie. Komt de zorgvrager binnen die twee jaar te overlijden dan staat de mantelzorger op straat. Overigens is het nog maar de vraag of na twee jaar de aanvraag tot medehuurderschap wordt gehonoreerd. Vaak is dat niet het geval, alle goede bedoelingen van de mantelzorger ten spijt.

Mantelzorgverklaring
Wanneer iemand een mantelzorgwoning in de tuin wil plaatsen om voor een ouder te zorgen, kan dat onder voorwaarden vergunningsvrij. Er moet echter wel sprake zijn van een mantelzorgsituatie. Een gemeente kan dan vragen om een mantelzorgverklaring. Echter, een formele verklaring bestaat niet. Wel kan een huisarts deze verklaring afgeven maar huisartsen zijn niet altijd bereid om hier aan mee te werken. Daardoor kan de totstandkoming van een mantelzorgwoning vaak lang op zich laten wachten doordat de mantelzorger van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Lees hier het volledige artikel.