Brandbrief: ‘Participatiewet in strijd met VN Verdrag’

Cliëntenorganisaties Eigen Regie, de Vereniging Inclusie Nederland en de actiegroep Terug naar de Bossen hebben een brandbrief verzonden aan de Eerste Kamer. Volgens de cliënten is de Participatiewet van Staatssecretaris Klijnsma niet in overeenstemming met het VN Gehandicaptenverdrag.‘’

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat jonggehandicapten die kúnnen werken, aan het werk gaan (participeren), onder andere door een quotum vast te stellen van het aantal gehandicapten dat een bedrijf in dienst moet hebben. De Tweede Kamer heeft de wet op 20 februari 2014 aangenomen. Als de Eerste Kamer de wet ook goedkeurt, gaat de Participatiewet in op 1 januari 2015.

Onderzoek

Volgens Jan Troost van Terug naar de Bossen brengt de Participatiewet mensen met een handicap in een onzekere positie en in slechtere positie dan nu het geval is. ‘Wij hebben twee prominente mensenrechten juristen het voorstel laten beoordelen op basis van het VN Gehandicaptenverdrag, die Nederland overigens nog steeds niet geratificeerd heeft. Dat zijn professor Goldschmidt, Director Netherlands Institute of Human Rights (SIM) Professor in Human Rights Law en professor Oomen, Dean of the University College Roosevelt. Zij stellen dat de Eerste Kamer nader onderzoek moet laten doen. Hun bevindingen staan in onze brief. Inmiddels is deze brief verzonden aan de voorzitter van de commissie SZW van de Eerste Kamer om dit oordeel mee te nemen in de beoordeling van de Participatiewet.’

Lees hier het volledige artikel.