Categorie: Patiënten Informatie

Thema avond bij The Young Connexion

Op Vrijdag 5 maart 2010 om 20.00 uur Zalencentrum de Bongerd De rauwendaal 3 6666 BW Heteren Het informatieve gedeelte zal deze avond begeleid worden door; Dr. W.J. Rijnberg, hij is sinds 2000 werkzaam in het Rijnstate Ziekenhuis. Hij is opleider orthopedie in Rijnstate en daarmee eindverantwoordelijk voor de opleiding van momenteel 6 artsen in…

Lichte daling zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat vanaf 2011 jaarlijks met enkele euro’s omlaag. Het kabinet heeft dit besloten om de oplopende kosten te beperken. Huishoudens rond het minimum krijgen 3 euro per jaar minder dan aanvankelijk was begroot; huishoudens met een modaal inkomen krijgen ongeveer 7 euro per jaar minder. Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premie voor…

Uitspraken over regeling compensatie eigen risico

De rechter heeft inmiddels een aantal veelbelovende uitspraken gedaan over beslissingen die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in individuele gevallen heeft genomen. De uitspraken van de rechter zijn veelbelovend. De genomen moeite door velen van u wordt beloond! Binnenkort berichten we u op onze website nader over deze uitspraken. Hoger beroep mogelijk Het kan echter…