Categorie: Patiënten Informatie

Online aanvragen AWBZ-zorg succes

Sinds begin 2010 kunnen mensen online AWBZ-zorg aanvragen. Veel mensen maken gebruik van deze mogelijkheid. Mensen die behoefte hebben aan AWBZ-zorg, kunnen dit online aanvragen via de website van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). In de maand januari maakten ruim 2300 mensen gebruik van deze mogelijkheid. De AWBZ vergoedt bijzondere ziektekosten die niet onder de…

Thema avond bij The Young Connexion

Op Vrijdag 5 maart 2010 om 20.00 uur Zalencentrum de Bongerd De rauwendaal 3 6666 BW Heteren Het informatieve gedeelte zal deze avond begeleid worden door; Dr. W.J. Rijnberg, hij is sinds 2000 werkzaam in het Rijnstate Ziekenhuis. Hij is opleider orthopedie in Rijnstate en daarmee eindverantwoordelijk voor de opleiding van momenteel 6 artsen in…

Lichte daling zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat vanaf 2011 jaarlijks met enkele euro’s omlaag. Het kabinet heeft dit besloten om de oplopende kosten te beperken. Huishoudens rond het minimum krijgen 3 euro per jaar minder dan aanvankelijk was begroot; huishoudens met een modaal inkomen krijgen ongeveer 7 euro per jaar minder. Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premie voor…