Covid-19 beperkt zorg en behandeling in laatste levensfase

Bijna de helft van de patiënten in de laatste levensfase kreeg onvoldoende zorg en behandeling tijdens de eerste coronagolf. Vooral de emotionele en spirituele ondersteuning schoot in deze fase tekort. Dit was vooral zo in verpleeghuizen en ziekenhuizen en minder in hospices en thuis.

Onderzoeker Bregje Onwuteaka-Philipsen: “We hebben voor het eerst gekeken naar de gevolgen van corona voor de zorg rond het levenseinde. Zorgverleners beschreven soms mensonterende situaties waarbij met name de afwezigheid van naasten en het tijdgebrek van zorgverleners een belangrijke rol speelden.” Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in het tijdschrift Palliative Medicine.

Kritische berichten
De covid-19 crisis heeft veel invloed op zorg rond het levenseinde. In de media staan hierover regelmatig kritische berichten van naasten en zorgverleners. Tot nu toe ontbraken studies over de gevolgen van covid-19 voor de zorg rond het levenseinde. Onderzoekers van ErasmusMC, Amsterdam UMC, Hogeschool Rotterdam en de Universiteit van Humanistiek doen hier samen binnen PALZON (Stichting onderzoek Palliatieve Zorg Nederland) onderzoek naar. De resultaten zijn nu bekend.

Lees hier het volledige artikel.