Drie nieuwe kwaliteitsstandaarden voor patiënten met chronische nierschade

Wat goede zorg voor patiënten met chronische nierschade inhoudt, staat beschreven in 3 nieuwe kwaliteitsstandaarden. Er is veel aandacht voor stepped care, samen beslissen en de rol van de mantelzorger bij de behandeling.

Behandelopties op een rij en Samen Beslissen
Naar schatting 10 procent van de Nederlandse bevolking heeft chronische nierschade. Dit zijn ongeveer 1,7 miljoen mensen. 16.000 van deze patiënten worden behandeld met nierfunctievervangende therapie (dialyse of niertransplantatie). Elk jaar starten ongeveer 2000 patiënten met zo’n nierfunctievervangende therapie. Maar dat is een lichamelijk en psychisch belastende behandeling, die niet altijd tot een betere kwaliteit van leven leidt.

De nieuwe kwaliteitsstandaarden benadrukken dat patiënten, behalve voor nierfunctievervangende behandeling, ook kunnen kiezen voor zogenoemde ‘conservatieve’ behandeling. Dit houdt in medicatie, dieet en ondersteuning. Een ander onderwerp dat in de kwaliteitsstandaard is opgenomen, is de mogelijkheid om te stoppen met dialyse voor patiënten met eindstadium nierfalen. Het is belangrijk om alle behandelkeuzes voldoende te bespreken en overwegen.

Lees hier het volledige artikel.