Geestelijke gezondheid: van aandoening naar interactieprobleem

Wachtlijsten. Behandelstops. Sluiting van klinieken. Onze geestelijke gezondheidszorg (ggz) verkeert in nood. Hoe kunnen we met een design-aanpak betere zorg leveren? Industrieel Ontwerpen onderzoeker Nynke Tromp bouwt binnen het programma Redesigning Psychiatry aan de toekomst van onze ggz.

Het begint al direct bij de diagnose. “Op basis van vragenlijsten met symptomen krijgen mensen een DSM-label”, vertelt Nynke Tromp. DSM staat voor ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’, het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen.

“Er is wel enige wetenschappelijke onderbouwing voor die diagnoses, maar de manier waarop we ze gebruiken creëert problemen: je kunt op basis van zo’n diagnose niet zeggen welke behandeling iemand nodig heeft en wat de kans op herstel is, terwijl dat wel de belangrijkste functies van een diagnose zijn.”

“Ons huidige systeem is wel op dit medische model gebaseerd: je bent ziek, je wordt gediagnosticeerd, je wordt behandeld, en zou dan beter moeten worden. Het DSM-label bepaalt grotendeels voor welke behandeling patiënten in aanmerking komen en daar wordt een vaststaand aantal minuten behandeling aan gekoppeld”, gaat Tromp verder. Dit leidt tot overbehandeling van mensen met lichtere aandoeningen en enorme wachtlijsten van mensen met complexe problemen, die bijna nergens terecht kunnen of telkens opnieuw een te korte behandeling krijgen.

Lees hier het volledige artikel.