Gemeente omarmt wijkteam, preventie en burgerbetrokkenheid blijven achter

Een jaar na de decentralisaties lijken gemeenten tevreden te zijn met hun keuze om sociale wijkteams te ontwikkelen. Dit blijkt uit de peiling ‘Sociale (wijk)teams in beeld’ uitgevoerd door Movisie, in samenwerking met Vilans en Nederlands Jeugdinstituut.

Van de 234 ondervraagde gemeenten werkt 87% met sociale wijkteams. De basis staat maar door de hoge werkdruk en caseload komt 92% van de teams nog onvoldoende toe aan taken zoals het ‘outreachend’ werken (om onder meer zorgmijders te bereiken) en het betrekken van nuldelijnszorg (onder andere mantelzorgers en vrijwilligers).

De belangrijkste resultaten van de peiling:

  • Aantal: Van de G32-gemeenten werkt 96% met sociale wijkteams. Bij de overige (middelgrote tot kleine) gemeenten is dat 86%.
  • Geen: 12%, vooral kleinere gemeenten, heeft geen sociaal wijkteam. Deze continueren, in het algemeen de aanpak van voor de transities.
  • Dekking: G32-gemeenten tellen gemiddeld acht teams. Middelgrote tot kleinere gemeenten gemiddeld twee teams. Het aantal teams lijkt gebaseerd op het aantal inwoners.
  • Uitbreiding: 90% van de gemeenten heeft geen plannen voor uitbreiding van het aantal teams in de nabije toekomst.

Doel:

  • De belangrijkste doelstellingen van de teams, volgens de gemeenten, zijn het voorkomen van zwaardere zorg (46%), een integrale aanpak van multiproblematiek (46%), preventie van problematiek (45%), betere zorg en ondersteuning én vergroten zelfredzaamheid van burgers (beide 43%).

Lees hier het volledige artikel.