GJ en NZa controleren samen tandartsen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) controleren deze week of tandartsen niet te veel röntgenfoto’s maken bij kinderen. Samen bezoeken de NZa en IGJ acht praktijken waar zij ter controle patiëntendossiers bekijken.

Uit een analyse van de declaratiedata blijkt dat deze praktijken veel meer röntgenfoto’s maken dan gemiddeld. Tijdens de bezoeken bekijken we of er een verklaring is voor de afwijkingen in de declaraties.

Tandartsen mogen kinderen niet aan gezondheidsrisico’s blootstellen door het maken van onnodige röntgenfoto’s. Bij het maken van foto’s komt straling vrij die, zeker voor kleine kinderen, schadelijk kan zijn.

Ook mogen zij geen rekening indienen als zij de foto’s niet gemaakt hebben. Als blijkt dat er geen foto’s gemaakt zijn maar er wel een rekening is verstuurd, dan pakt de NZa dit op. Als uit de dossiers blijkt dat er geen medische noodzaak voor het maken van een foto was, is de IGJ aan zet.

Lees hier het volledige artikel.