Het zorgkantoor helpt ouderen die op een wachtlijst staan

 

Voor ouderen kan de overgang naar een verpleeghuis ingrijpend zijn. Een geschikte plek is bovendien niet altijd voorhanden. Het resultaat: wachtlijsten, teleurstellingen, frustratie. Het zorgkantoor kan ouderen helpen bij het vinden van een geschikte zorgaanbieder waar wel snel plek is.

Sommige ouderen willen heel graag naar dat ene specifieke verpleeghuis om de hoek, maar hebben niet de tijd om af te wachten tot er een plekje vrij komt. Nog maar weinig ouderen of hun naasten weten dat zij bij het zorgkantoor terecht kunnen voor zorgbemiddeling en ondersteuning als er sprake is van wachtlijsten. ‘Dat is jammer, want zorgkantoren kunnen hun cliënten steeds beter helpen,’ zegt Inge Schoenmakers, beleidsmedewerker bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

“Kan ik naar een verpleeghuis in de buurt van mijn dochter?”

Match zorgvraag- en aanbod
“Is er eenmaal een indicatie voor de Wet langdurige zorg, dan is het traject naar passende zorg nog niet zomaar doorlopen,” zegt Schoenmakers. “Voor cliënten en hun omgeving is dit vaak een heftige periode. Er is meer zorg nodig, maar welke zorg precies, wat zijn de mogelijkheden, en waar wordt die zorg geboden? Het is een hele zoektocht.”

Zorgkantoren fungeren als wegwijzer en intermediair. Ze helpen ouderen die zorg te vinden die ze nodig hebben. En helpen met praktische vragen als: kan ik ook thuis blijven wonen of kan ik naar een verpleeghuis in de buurt van mijn dochter? Aan de andere kant helpen de kantoren zorgaanbieders om precies die cliënten te vinden die goed aansluiten bij de expertise en doelstellingen van de organisatie. Zo stemmen ze vraag en aanbod goed op elkaar af.

Lees hier het volledige artikel.