Hogere eigen bijdrage voor mensen met vermogen in AWBZ en WMO

Hogere eigen bijdrage voor mensen met vermogen. Mensen met een vermogen gaan vanaf 1 januari 2013 meer eigen bijdrage betalen voor de AWBZ en de Wmo. Nu betaalt iedereen dezelfde bijdrage. Met de voorgenomen verhoging voor mensen met een aanzienlijk vermogen, komt de bijdrage meer overeen met hun financiële situatie. Met de maatregel – die werd aangekondigd in het regeerakkoord – bespaart het kabinet €80 miljoen per jaar.

Vanaf 1 januari 2013 zal 4% van het vermogen in belastingbox 3 (sparen en beleggen) bij het bijdrageplichtige inkomen extra worden meegeteld. Dit bedrag is een indicatie voor het vermogen van de verzekerde.

De ministerraad heeft ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden.

Bron: Rijksoverheid Submitted by Redactie Medicalfacts / Alida Budding – Hennink on 10 oktober,