Landelijk tekort van 5000 AED’s

Het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu heeft nog 5000 Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) nodig die zijn aangemeld om heel Nederland hartveiliger te maken.

Vanaf 10 februari start De VriendenLoterij een campagne voor de Hartstichting om de broodnodige AED’s te werven.

Hartveiliger Nederland
Al jaren wordt er gewerkt aan een hartveiliger Nederland. Wanneer zich een situatie voordoet waarin men te maken krijgt met een hartstilstand moet er direct 112 worden gebeld. De medewerker activeert vervolgens het reanimatie-oproepsysteem van HartslagNu. Burgerhulpverleners die zich in de buurt van het slachtoffer bevinden krijgen een oproep om een AED te halen, of om het slachtoffer meteen te reanimeren. Deze handeling is nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen.

Burgerhulpverleners zijn in veel gevallen sneller ter plaatse dan de ambulance. Wanneer een reanimatie binnen de eerste zes minuten na de hartstilstand wordt gestart en er een AED wordt ingezet, zijn de overlevingskansen het grootst. In veel gevallen is het voor de ambulance echter niet haalbaar om binnen zes minuten ter plaatse te zijn. Met de inzet van burgerhulpverleners kan veel kostbare tijd worden gewonnen.

Lees hier volledige artikel.