Leven met oorsuizen: ‘Zelfs de directe omgeving begrijpt het soms niet’

In Nederland hebben ongeveer twee miljoen mensen soms of voortdurend last van oorsuizen, ook wel bekend als tinnitus. De aandoening, die vorige week extra aandacht kreeg door de Week van het Oorsuizen, stuit echter nog op onbegrip.

Dit vertellen deskundigen aan NU.nl

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de aandoening die ervoor zorgt dat mensen voortdurend geluiden horen. Dat kan een piep zijn, maar ook bijvoorbeeld tikken, gezoem of gebrom. De ene patiënt hoort een relatief zacht geluid, maar bij de ander kan het zo hard zijn dat het omgevingsgeluiden overstemt.

Hoeveel mensen er precies zijn met tinnitus, is niet bekend. Volgens KNO-arts Diane Smit van het UMC Utrecht laat niet iedereen zich testen. Daarom zijn er geen exacte cijfers. Schattingen wijzen uit dat er ongeveer twee miljoen mensen zijn die soms of continu een piep of suis horen.

Peter van der Ende, voorlichter bij de stichting Hoormij en zelf tinnitus-patiënt, heeft vaak contact met KNO-artsen van wie hij hoort dat het aantal gevallen de laatste jaren is toegenomen.

Wanneer de tinnitus chronisch is, gaan de suizingen niet meer weg. Vaak ontstaat deze vorm door lawaaibeschadiging, zoals door het werken met machines of regelmatig dichtbij de geluidsboxen staan bij een concert.

Lees hier het volledige artikel.