Leveronderzoek blijft nodig bij vrouwen die Esmya (Behandeling van vleesbomen) gebruiken

Vrouwen die Esmya (ulipristalacetaat) gebruiken lopen mogelijk een risico op ernstige leverschade. Dit blijkt uit een Europese herbeoordeling van dit medicijn voor de behandeling van matige tot ernstige vleesbomen.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert patiënten om alert te zijn op symptomen van leverschade.

Zorgverleners krijgen het advies om de leverfunctie bij gebruikers van dit medicijn regelmatig te controleren. In bepaalde gevallen is gebruik van Esmya niet langer toegestaan.
Deze maatregelen vervangen de tijdelijke beperkende maatregelen die in februari 2018 uit voorzorg genomen zijn, tijdens de herbeoordeling.

Advies aan patiënten die Esmya gebruiken
Heeft u leverproblemen? Dan kunt u Esmya niet (meer) gebruiken. Uw arts moet daarom voordat u begint uw leverfunctie controleren.

Gebruikt u Esmya?
Uw arts zal regelmatig bloedonderzoek doen. Zo controleert uw arts of uw leverproblemen heeft. Blijkt dat er problemen zijn met uw lever, dan overlegt u met uw arts en stopt waarschijnlijk de behandeling.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts om leverproblemen uit sluiten als u:

  • zich misselijk voelt
  • moet overgeven
  • last krijgt van pijn bovenin uw buik
  • vermoeidheidsklachten krijgt
  • een verminderde eetlust heeft
  • merkt dat uw ogen of huid er gelig uitzien?

Lees hier het volledige artikel.