‘Maak stembureaus dementievriendelijk’

Alzheimer Nederland roept voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op tot dementievriendelijke stembureaus. Hoe kunnen gemeenten en vrijwilligers zich voorbereiden op stemmers met dementie?

Na de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar kreeg Alzheimer Nederland signalen van mantelzorgers dat mensen met dementie problemen ondervonden bij het stemmen. Verschillende gemeenten gaven aan behoefte te hebben aan handvatten hoe zij beter kunnen omgaan met mensen met dementie op het stembureau. ‘Het helpt als zo veel mogelijk obstakels worden weggenomen. Begrip en een gemakkelijk toegankelijke locatie mét goede bewegwijzering zijn dan eenvoudig te realiseren’, zegt Julie Meerveld, manager belangenbehartiging van Alzheimer Nederland.

Voorbereiden
‘Op dementievriendelijke stembureaus ervaren mensen begrip voor het feit dat zij vaak meer tijd en begeleiding nodig hebben bij het stemmen,’ aldus Meerveld. Daarom biedt de stichting informatie en gratis online trainingen ‘Goed omgaan met dementie’ zodat gemeenten en vrijwilligers van stembureaus zich voor kunnen bereiden. Belangrijk is volgens Alzheimer Nederland dat de stembureauvrijwilliger zijn of haar tempo afstemt op de persoon met dementie en rustige en duidelijke uitleg geeft voordat diegene het stemhokje binnenloopt.

Lees hier het volledige artikel.