Mantelzorgers gebaat bij inzicht en ondersteuning

Meer inzicht en ondersteuning voorkomt overbelasting van de mantelzorger. 40% van de ondervraagde mantelzorgers geeft aan dat ze de zorg langer kunnen volhouden met de juiste ondersteuning. Met ondersteuning via de Mantelzorgtest worden mantelzorgers bewust van het feit dat de zorg voor een ander vaak veel vraagt, en krijgen ze op maat een aanbod om overbelasting te voorkomen.

Mantelzorg is vaak intens en vraagt veel van iemand. Mantelzorgers nemen regelmatig meerdere taken op zich, zoals het boodschappen doen, de administratie, vervoer naar het ziekenhuis, huishoudelijke taken en zorg voor een familielid of naaste. Het wordt niet altijd herkend als mantelzorg, veel mensen doen het ‘gewoon’. Maar het risico op overbelasting is groot, met name wanneer de zorg langer duurt.

Ondersteuning door Mantelzorgtest
CZ heeft daarom een mantelzorgtest ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel voor mantelzorgers waarmee zij inzicht krijgen in al hun taken, maar ook gericht aanbod voor ondersteuning. De mantelzorgtest wordt op dit moment ingezet in samenwerking met de gemeente Breda, Tilburg en Moerdijk. Mantelzorgers in deze gemeenten krijgen naast inzicht in alles wat zij doen, ook gericht tips en ondersteuning aangeboden in en rondom de eigen gemeente. Op deze manier worden zij ondersteund in een juiste balans, zodat er ook ruimte overblijft voor henzelf, het gezin en hobby’s.

Lees hier het volledige artikel.