Mondzorgsector formuleert gezamenlijke ambities

Beroepsverenigingen in de mondzorg hebben samen met cliënten- en patiëntenorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit hun gezamenlijke ambities voor de mondzorg vastgesteld.

De komende tijd werken zij deze ambities verder uit tot concrete voorstellen voor verbetering op het gebied van innovatie, preventie en transparantie voor de patiënt. Waar deze voorstellen breder zijn dan alleen bekostiging wordt aansluiting gezocht bij lopende initiatieven of andere organisaties als VWS of Zorginstituut Nederland.

De ambities die de partijen met elkaar hebben vastgesteld zijn de volgende:

  • Meer inzetten op bewezen effectieve preventie
  • Maatwerk in de bekostiging en organisatie van mondzorg voor jeugd tot 18 jaar
  • Maatwerk in de bekostiging en organisatie van mondzorg voor kwetsbare ouderen
  • Verbeteren informatie en transparantie voor de patiënt
  • Meer ruimte voor innovatie
  • Meer ruimte voor esthetische of cosmetische mondzorg
  • Toegankelijkheid van de mondzorg op de lange termijn moet geborgd zijn

Lees hier het volledige artikel.