Monopolie zorgverzekeraars blijft

Afgelopen jaar was veelvuldig in het nieuws dat de kleine zorgverzekeraars in opkomst zijn. Het marktaandeel van de kleine zorgverzekeraars is sinds 2010 gestegen van 9,3% naar 14% in 2019. Dit betekent echter dat 86% van alle verzekerden in Nederland nog steeds bij de vier grootste verzekeringsmaatschappijen zit.

Vorig jaar stapten 7% van de verzekerden over, dit was een fractie meer dan het jaar ervoor.

Jongeren stappen het vaakst over, ouderen wisselen het minst vaak en de helft van alle Nederlanders is nog nooit overgestapt van zorgverzekeraar. Hiermee kunnen we concluderen dat de marktwerking die in 2006 werd ingezet binnen de zorgverzekeringen nog steeds verre van geslaagd is.

Marktwerking zorgverzekeringsstelsel
In 1974 werd het idee van het ziekenfonds gelanceerd door toenmalig staatssecretaris Hendriks. Een basisverzekering voor alle Nederlanders volgde. Echter, in de jaren erna probeerden politici steeds zorgvernieuwing door te voeren. Pas in 2004 lukte het minister Hoogervorst een dergelijke vernieuwing door te voeren, hij wilde zorgen voor marktwerking binnen het zorgverzekeringsstelsel. Dit wetsvoorstel kreeg in 2006 doorgang en het huidige zorgverzekeringssysteem dateert dan ook uit dit jaar.

Overstappen
De gedachte achter de marktwerking in de zorg was, dat mensen elk jaar zouden kijken welke zorgverzekeraar het goedkoopst zou zijn. Hierdoor zouden zorgverzekeraars gedwongen worden om de zorg zo goedkoop mogelijk in te kopen. Helaas lijkt van deze ambitie weinig terecht te zijn gekomen. De zorg wordt vooralsnog elk jaar duurder. Daarnaast stapt maar een klein percentage van de verzekerden over.

Lees hier het volledige artikel.