Nieuwe richtlijn voor het voorkomen van hart- en vaatziekten

Er is een nieuwe medische richtlijn voor de behandeling van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten: Cardiovasculair risicomanagement 2019. Deze vervangt de oude richtlijn uit 2011.

De medische richtlijn is een belangrijk hulpmiddel voor artsen en beschrijft wat de beste zorg is bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. Aanleiding voor de nieuwe richtlijn zijn de inzichten, die voort zijn gekomen uit recent wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten en de wens om beter aan te sluiten bij de Europese richtlijn.

De vaste NDF adviescommissie Zorgstandaard en richtlijnen heeft in 2018 deze richtlijn becommentarieerd en beoordeeld. De commissie is over het algemeen positief en zou deze richtlijn zeker aanbevelen voor gebruik.

Risicofactoren
De nieuwe richtlijn geeft verschillende streefwaarden voor het LDL-cholesterol (het ‘slechte’ cholesterol) en de bloeddruk, afhankelijk van het totaal risico op hart- en vaatziekten, de medische voorgeschiedenis en of de persoon de medicatie goed verdraagt. Om dit risico goed in te kunnen schatten is in de richtlijn een aangepaste risicotabel opgenomen. Ook is er meer aandacht voor vrouwspecifieke risicofactoren.

Lees hier het volledige artikel.