‘Onderzoek de vooringenomenheid rond afbouwmedicatie’

Met een brief aan de vaste Kamercommissie VWS doen onderzoeker/ervaringsdeskundige Peter Groot en hoogleraar psychiatrische epidemiologie Jim van Os een verzoek om onafhankelijk onderzoek te doen naar institutionele vooringenomenheid rondom de vergoeding van afbouwmedicatie.

Groot en Van Os ijveren al enige tijd voor een vergoeding van afbouwmedicatie door zorgverzekeraars. Ruim 3 miljoen Nederlanders gebruiken psychiatrische medicijnen zoals antidepressiva die, als daarmee niet op verantwoorde wijze wordt gestopt, voor grote problemen kunnen zorgen. Op basis van een idee van een patiënt zijn vanaf 2013 zogenoemde taperingstrips (afbouwmedicatie) ontwikkeld waardoor artsen op flexibele wijze de medicatie kunnen voorschrijven en aanpassen die voor verantwoord stoppen nodig is.

Een aantal zorgverzekeraars wil deze vorm van afbouwmedicatie niet vergoeden. Zij zeggen dat er alternatieven zijn om af te bouwen.

Volgens Groot en Van Os krijgen zorgverzekeraars achter de schermen juridische steun van het Zorginstituut en van het ministerie van VWS in hun weigering. Dat baseren ze op informatie van het Zorginstituut die ‘enige tijd geleden’ is verkregen via een Wob-verzoek. Opmerkelijk was dat – kennelijk per abuis – bepaalde passages niet waren weggelakt.

Lees hier het volledige artikel.