Onderzoek naar functioneren zorgkantoren

De Nationale Ombudsman heeft het ‘AWBZ Klachtenboek, een bundeling van klachten over de zorgkantoren in Nederland’ aan de zorgkantoren overhandigd. Daarnaast start hij een onderzoek naar de kwaliteit van de zorgkantoren. U kunt bij een speciaal meldpunt uw positieve en negatieve ervaringen met uw zorgkantoor aangeven.
De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, signaleert dat de dienstbaarheid van zorgkantoren te wensen overlaat. Hij zegt daarover: “De werkwijze van zorgkantoren kan iemand tot wanhoop drijven. De beschikkingen zijn onduidelijk en mensen voelen zich niet behoorlijk behandeld.” In het klachtboek staan twintig gevallen beschreven. Brenninkmeijer:  “Als er iets fout gaat in de ingewikkelde uitvoering, kost het de burger veel tijd en energie om de fout op te lossen of duidelijkheid te krijgen. En die mensen hebben vaak wel iets anders aan hun hoofd.” Om een vollediger beeld te krijgen van de aard en omvang van de problematiek heeft hij een meldpunt op zijn website geopend. Het onderzoek wordt rond de zomer afgerond.
Standpunt Per Saldo

Wij ondersteunen deze actie van de Nationale Ombudsman van harte en roepen alle budgethouders op zowel negatieve als ook positieve ervaringen te melden. U kunt tot 7 april reageren. Via onderstaande link komt u bij het meldpunt:

* Meldpunt zorgkantoren

Informatie

* website Nationale Ombudsman
* AWBZ Klachtenboek

Bron: Per Saldo