Onderzoek op mini-orgaantjes naar combinatie van kankertherapieën

Het Maastricht UMC+ start in samenwerking met MAASTRO clinic, een onderzoek naar de combinatie van protonentherapie met andere behandelingen (zoals chemo- en immunotherapie). Daarvoor maken de wetenschappers gebruik van ‘gekweekte mini-orgaantjes’ uit het laboratorium.

Doel van het onderzoek is om uiteindelijk te komen tot een standaard behandeling voor protonentherapie, een nieuwe vorm van radiotherapie. In een consortium met onder meer UMC Groningen hebben verschillende partijen hiervoor 1,7 miljoen euro subsidie ontvangen van Stichting KWF Kankerbestrijding.

Mini-orgaantjes
Voor de meeste kankerpatiënten bestaat een behandeling uit meerdere therapieën. Naast bestraling vindt er ook bijvoorbeeld chemotherapie of immunotherapie plaats. Voor de conventionele radiotherapie met fotonen geldt dat andere therapieën de afgelopen jaren onderdeel van de standaard behandeling zijn geworden. Dat is een ander verhaal voor protonentherapie, de nieuwe bestraling waarmee MAASTRO clinic binnenkort gaat starten.

Hoe gaat de tumor en het gezonde weefsel van de patiënt reageren op deze protonentherapie in combinatie met andere therapieën? “We gaan daarom eerst moleculair in het laboratorium kijken hoe de cellen op de verschillende combinaties gaan reageren,” vertelt prof. dr. Marc Vooijs (hoofd Onderzoekslaboratorium Radiotherapie). “We gebruiken hiervoor onder meer mini-orgaantjes die we hebben gekweekt in ons laboratorium. Deze zogeheten organoïden staan model voor hoe patiënten gaan reageren op een behandeling.

Lees hier het volledige artikel.