Online aanvragen AWBZ-zorg succes

Sinds begin 2010 kunnen mensen online AWBZ-zorg aanvragen. Veel mensen maken gebruik van deze mogelijkheid.

Mensen die behoefte hebben aan AWBZ-zorg, kunnen dit online aanvragen via de website van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). In de maand januari maakten ruim 2300 mensen gebruik van deze mogelijkheid.

De AWBZ vergoedt bijzondere ziektekosten die niet onder de zorgverzekering vallen. Het CIZ is de instantie die deze zorg toewijst. Om de papieren rompslomp voor mensen die zorg nodig hebben tot een minimum te beperken, had het CIZ het aanvraagformulier al veel eenvoudiger gemaakt. Sinds begin 2010 maakt het CIZ het nog gemakkelijker om AWBZ-zorg aan te vragen. Mensen die behoefte hebben aan AWBZ-zorg, kunnen nu een aanvraag indienen via www.ciz.nl. Ook familie of contactpersonen kunnen een aanvraag indienen.

Vanaf april 2010 wordt het ook mogelijk om in plaats van met een handtekening te ondertekenen met DigiD. Dan kan de hele aanvraag snel en eenvoudig worden afgerond via internet. Hierna moet de aanvraag nog wel worden beoordeeld door het CIZ. Een aanvraag via www.ciz.nl is uitsluitend mogelijk voor AWBZ-zorg. Mensen die naast AWBZ-zorg ook andere hulp of zorg nodig hebben, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, kunnen de complete aanvraag regelen via een andere website: www.regelhulp.nl.

De mogelijkheid om online AWBZ-zorg aan te vragen wordt door heel verschillende mensen gebruikt. Zo zijn er ouders die zorg aanvragen voor een gehandicapt kind tot een bejaarde mevrouw die al zorg ontvangt maar nu naar een verzorgingshuis wil. Het aantal mensen dat AWBZ-zorg vraagt in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) is relatief groot. Met een PGB kunnen mensen zelf zorg inkopen.

Meer informatie

Bron: CIZ (bewerking kiesBeter.nl)