Onvoldoende Wajongers voor de Participatiewet

Werkgevers bereiden zich voor op de ‘War for Wajong’, echter het streven om 125.000 (extra) banen te creëren voor jonggehandicapten door Nederlandse werkgevers samen met de overheid is niet realistisch. Maximaal 64.000 Wajongers zijn geschikt en bereid om te werken. Werkgevers werken momenteel aan meerdere wervingsstrategieën voor om de meest talentvolle Wajongers te werven (type-1 en type-2), maar ook alternatieve strategieën van outsourcing en ‘herdefiniëren van eigen werknemers’ worden overwogen. Dit blijkt uit het rapport ‘War for Wajong’ van Intelligence Group dat vandaag verschijnt.

Maximaal 64.000 extra Wajongers geschikt en bereid om te werken
Intelligence Group heeft onderzoek gedaan naar de War for Wajong. Hoe zijn de Wajongers te typeren en wat beweegt hen in de werkzaamheden, vormen de twee belangrijkste vragen van dit onderzoek. De belangrijkste conclusies laten zien dat Wajongers zijn onder te verdelen in vijf categorieën:

  • Type-1: 36.000 Wajongers zijn gecategoriseerd als type-1 Wajongers. Deze groep is het meest interessant voor werkgevers. Van deze groep is een groot gedeelte al werkzaam.
  • Type-2: 60.000 Wajongers zijn te karakteriseren als type-2. Kenmerkend voor deze groep is het hebben van een autistische beperking.
  • Type-3: 43.000 Wajongers vallen onder type-3 Wajongers. Een groot deel van dit type dat werkzaam is, werkt op sociale werkplaatsen.
  • Type-4: 53.000 Wajongers hebben een zware verstandelijke handicap. Deze groep is overwegend niet geschikt voor regulier werk.
  • Type-5: 47.000 Wajongers zijn te karakteriseren als type-5. Door zware psychische ziektebeelden zijn zij niet instaat om te werken bij een reguliere werkgever.

Lees hier het volledige artikel.