Elektronisch Patiëntendossier

 Tevens toelichting op uitkomsten van e-panel enquête

De laatste ontwikkelingen rond het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en handvatten om als belangenbehartiger anderen bij te kunnen staan: dat staat de bezoeker te wachten tijdens de openbare lezing op donderdag 18 februari 2010 in het Auditorium van Ziekenhuis Rijnstate, Wagnerlaan 55 in Arnhem. Academie Zorgbelang Gelderland nodigt iedereen uit die zich wil laten informeren over het EPD. Een onderwerp dat nog steeds volop ter discussie staat.

 Tijdens het gratis toegankelijke College krijgen de toehoorders ook een toelichting op de uitkomsten van de enquête die Zorgbelang Gelderland hield onder de leden van haar e-panel. De lezing begint om 19.30 uur. Aanmelden is mogelijk via academie@zorgbelanggelderland.nl of 026 384 28 22. De lezing stond eerder gepland in november 2009, maar moest toen worden afgelast in verband met ziekte van de inleidster.

Haken en ogen

Minister Klink gaat er van uit dat het landelijk EPD binnen afzienbare tijd overal in Nederland zal zijn ingevoerd. In de praktijk blijken er echter nogal wat haken en ogen aan te zitten, hier en daar wordt voor regionale oplossingen gekozen. Welke verschillen zijn er tussen het landelijke EPD en de regionale varianten. Heeft dit consequenties voor patiënten en welke onderwerpen zijn hierbij belangrijk voor belangenbehartigers. Om er zeker van te zijn dat het met de privacy van de zorggebruiker goed blijft gaan, moeten er kritische vragen gesteld worden. Welke zijn dat?

 Laatste lezing in cyclus

Het gratis toegankelijke college over het EPD was vorig jaar de beoogde afsluiting van een cyclus van vier lezingen over welzijns- en gezondheidszorgonderwerpen die door Academie Zorgbelang Gelderland werd georganiseerd. Als provinciale consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn houdt Zorgbelang Gelderland zich onder meer bezig met informatie, klachtenopvang en belangenbehartiging. Ruim 450 patiëntenverenigingen, ouderenbonden, Wmo- en cliëntenraden en gehandicaptenorganisaties vormen de achterban van Zorgbelang Gelderland. Voor meer informatie: www.zorgbelanggelderland.nl.