Opzeggen zorg aan strikte regels gebonden

Opzeggen zorg aan strikte regels gebonden. Het opzeggen van de zorg voor een cliënt is aan strikte regels gebonden. Dit stelt ActiZ in reactie op een uitzending van Eenvandaag op 11 oktober over dit onderwerp. De regels staan beschreven in de tweezijdige leveringsvoorwaarden die de brancheorganisaties ActiZ en BTN met onder andere de Consumentenbond en cliëntenorganisaties LOC en NPCF hebben opgesteld.

Het opzeggen van de zorg komt maar zelden voor. Bij zeer gewichtige redenen kan een zorgorganisatie het besluit nemen de zorg voor een cliënt te stoppen. In de algemene tweezijdige leveringsvoorwaarden VVT staat omschreven onder welke omstandigheden en voorwaarden zorgorganisaties óf cliënten eenzijdig de zorg mogen beëindigen. ActiZ verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties hanteren deze voorwaarden waarin de rechten en plichten van zowel aanbieder als cliënt staan beschreven. De leveringsvoorwaarden hebben grote zeggingskracht juist omdat ze met cliënten- en consumentenpartijen zijn opgesteld.

Passend alternatief
Zorgorganisaties hebben de plicht om een passend alternatief te vinden voor een cliënt, dat hoort bij hun zorgverantwoordelijkheid. ActiZ zorgorganisaties zijn en voelen zich verantwoordelijk voor het verlenen van goede zorg aan hun cliënten. Zij hebben echter als werkgever ook de taak om een veilige werkplek te bieden aan hun medewerkers en een veilige woonomgeving voor bewoners. Wanneer door stelselmatig en langdurig gedrag van cliënten of hun familie de veiligheid van de medewerkers of medebewoners in het geding komt, is de zorgorganisatie ook verantwoordelijk voor de bescherming van medewerkers en overige cliënten hier tegen. Opzegging geldt dan als de ultieme remedie. De tweezijdige leveringsvoorwaarden geven heldere richtlijnen hoe te handelen als deze grens bereikt is. Een enkel incident zal voor een zorgorganisatie nooit reden zijn tot opzegging van de zorg.

Voor de rechter
Een enkele keer wordt het geschil beslecht bij de rechter. Recent oordeelde de rechter in kort geding dat herhaaldelijke intimidatie van een zoon van een cliënt reden is om de overeenkomst met de cliënt op te zeggen. De zorgorganisatie in kwestie zag zich genoodzaakt om na lange tijd van intimidatie en conflicten met de familie van een cliënt de zorgovereenkomst op te zeggen. De zoon van de cliënt spande een kort geding aan om dit te voorkomen.

Cijfers
Exacte cijfers zijn bij ActiZ niet bekend; naar schatting komt het opzeggen van de zorg door een zorgorganisatie enkele tientallen malen per jaar voor. In Nederland verblijven ruim 160.000 cliënten in een verpleeg- of verzorgingshuis. Ruim 800.000 mensen krijgen zorg thuis.

Bron: ActiZ bewerkt Medicalfacts