Samenstelling Bestuur

Vice-Voorzitter, Corrie van den Oord

Secretaris, VACATURE

Penningmeester, Geert van Beukering

Ledenadministratie, VACATURE

Bestuurslid, Trudy Schoonen-Kaper

Asp. bestuurslid Judith de Wijk