Samenstelling Bestuur

Voorzitter, Corrie van den Oord

Secretaris, Everlien Liet

Penningmeester, Geert van Beukering

Notulist, S.Vergeer

Bestuurslid, Trudy Schoonen-Kaper

Bestuurslid, Ria Könning

Bestuurslid, Judith de Wijk

Ledenadministratie: ledenadm@reuma-arnhem.nl