Samenstelling Bestuur

Vice-Voorzitter, Corrie van den Oord

Secretaris, Everlien Liet

Penningmeester (waarnemend), Geert van Beukering

Ledenadministratie: ledenadm@reuma-arnhem.nl

Bestuurslid, Trudy Schoonen-Kaper

Bestuurslid, Ria Könning

Asp. bestuurslid, Judith de Wijk