Samenstelling Bestuur

Vice-Voorzitter, Corrie van den Oord

Secretaris (waarnemend), Marjolein ter Weijden

Penningmeester (waarnemend), Geert van Beukering

Ledenadministratie (waarnemend), Marjolein ter Weijden

Bestuurslid, Trudy Schoonen-Kaper

Bestuurslid, Ria Könning

Asp. bestuurslid, Judith de Wijk