Reumafonds kritisch over zorgkosten

Het Reumafonds maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van het regeerakkoord voor mensen met reuma. Het invoeren van de inkomensafhankelijke premie en het eigen risico voor mensen met reuma tot een modaal inkomen pakken relatief gunstig uit. Maar daar staan een aantal maatregelen tegenover die negatieve financiële gevolgen hebben.

Nieuwe website: welke zorg heb ik nodig?

Voor iedereen die binnenkort extra zorg of hulp nodig heeft, is het belangrijk om precies de hulp aan te vragen die nodig is. Dat is voor jongeren met een beperking niet altijd even gemakkelijk. Op Per Saldo*s nieuwe jongerensite www.welkezorghebiknodig.nl staat alle informatie om beslagen ten ijs te komen.

Reumafonds vraagt Kamerleden om actie

Het Reumafonds wil dat fysiotherapie voor alle vormen van reuma opnieuw vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Dat staat in een brief aan de vaste Kamercommissie van VWS, die binnenkort met minister Schippers over de begroting praat. Uit onderzoek van het Reumafonds blijkt dat mensen ernstige nadelige gevolgen ondervinden van minder of geen fysiotherapiebehandelingen.