Groot Nationaal Slaaponderzoek:

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Maakt slapen je slimmer? Reageer je beter als je goed uitgerust bent? En wat gebeurt er met je slaap als je meer of minder alcohol of cafeïne drinkt? Woensdag 18 januari start een Groot Nationaal Slaaponderzoek van NWO-onderzoeker Eus van Someren. Via het VPRO-programma Labyrint worden kijkers uit het hele…

‘Invoering lage ziektelast-criterium voorbarig’

Minister Schippers wil behandelingen voor aandoeningen met een ‘lage ziektelast’ uit het basispakket halen. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) pleit in een conceptadvies voor geleidelijke invoering. De CG-Raad, NPCF, Landelijk platform GGz, ouderenbond CSO en Platform VG vinden dit voorbarig, gezien de vele problemen en onzekerheden die invoering van dit nieuwe criterium met zich meebrengt.…

Reumafonds opent Meldpunt Fysiotherapie

Het Reumafonds opent een meldpunt voor mensen met reuma die per 1 januari geen fysiotherapie meer vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Het Reumafonds wil dit jaar monitoren hoeveel mensen vanwege de kosten gestopt zijn met fysiotherapie en welke gevolgen dit voor hun dagelijks leven heeft. Van de 2,3 miljoen mensen die leven met reuma (inclusief…

Inloopavond van RPV Arnhem op dinsdag 31 januari

Op de inloopavonden zijn leden maar ook niet leden van harte welkom. De inloopavond is elke laatste dinsdag van de oneven maanden. De eerstvolgende datum is dinsdag 31 januari . telkens van 19.00 – 21.00 uur in ‘de Bloemenburcht’, Haya van Someren Downerstraat 1 ( aanbellen zaal). in Arnhem (Rijkerswoerd) Wilt u nog informatie dan…