Van de voorzitter. Laat eens iets van u horen.

Als een vereniging leeft gebeurt dat door een actieve deelname en inbreng van haar leden. Het bestuur heeft daarbij slechts een faciliterende, organiserende en ondersteunende rol. Het bestuur wil proberen, door middel van activiteiten, aan u een gevarieerd aanbod te doen. Voor informatie daaromtrent gebruikt het bestuur het Steuntje, de website en er is een…

Opening poli-apotheek in Rijnstate Arnhem

Op maandag 6 juni wordt in Rijnstate Arnhem de nieuwe poli-apotheek geopend. In deze apotheek kunnen patiënten direct na hun polikliniekbezoek de voorgeschreven medicatie afhalen. Medicatie en advies Vanaf 6 juni kunnen patiënten van Rijnstate Arnhem direct na een polibezoek met hun recept naar de apotheek in het ziekenhuis. Maar ook met een recept van…

Reumatoïde artritis is niet één ziekte

Geen nieuwe behandelingen tegen reuma zonder wetenschappelijk onderzoek. Geen goed onderzoek zonder uitwisseling en samenwerking. Vorige week werd het jaarlijkse Europese reumacongres (EULAR)gehouden. Dit jaar in London met 16000 bezoekers uit 69 landen. Ingrid Lether, manager Onderzoek en Informatie van het Reumafonds en voorlichter Nique Lopuhaä waren er bij. Wat waren de hoogtepunten? “Het wordt…

Volledig of bijna afschaffen pgb is ramp voor mensen met een beperking

Het kabinet gaat het persoongebonden budget (pgb) waarschijnlijk bijna volledig afschaffen. Alleen een hele kleine groep komt er straks nog voor in aanmerking. De CG-Raad waarschuwt dat meer dan honderdduizend chronisch zieken en gehandicapten hierdoor in grote problemen komen. Het pgb is een van de grootste zorginnovaties van de laatste jaren. Dankzij het pgb kunnen…