Onrust over Wet werken naar vermogen

De regeling voor de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt leidt tot grote onrust. Een rondje lang branche- en belangenverenigingen leert dat zij vrezen voor deze overheveling van taken naar de gemeenten. Mensen met een beperking worden vanaf 2013 – als de wet in werking is – afhankelijk van de willekeur van gemeenten, volgens de Vereniging Gehandicaptenzorg…

Wtcg-test 2010 online beschikbaar

Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben jaarlijks gemiddeld 2000 euro extra zorgkosten. Een deel daarvan krijgen ze terug dankzij de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Of u daarvoor in aanmerking komt, kunt u testen op de CG-Raad website meerkosten.nl. Er gelden verschillende bedragen voor verschillende groepen rechthebbenden, variërend van 150 tot…

Handreiking voor gemeenten stimuleert goede toegankelijkheid

persbericht: Vilans. Door de vergrijzing, de Wet gelijke behandeling en de Wmo is het voor gemeenten belangrijk om toegankelijk te zijn. Maar hoe maak je daar een goed beleid voor en zorg je dat de gemeente ook daadwerkelijk toegankelijker wordt?  Vilans, kenniscentrum langdurende zorg, publiceert 19 april 2011 ‘Werken aan toegankelijkheid’, een gratis handreiking voor…