Alle vergoedingen en bijdragen voor gezinnen, alleenstaanden en ouderen

Informatiemap Overheidsbijdragen Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen is een particulier initiatief en is in 2009 ontstaan uit onvrede over de gebrekkige voorlichting over overheidsvoorzieningen. Uit cijfers van het Centraal Planbureau is namelijk gebleken dat jaarlijks ongeveer 1 miljard euro niet terecht komt bij mensen die daar recht op hebben. Wij zijn geen overheidsinstelling maar onafhankelijk en ontvangen geen…

Versneld traject voor knie- en heupprothese

Met twee aangepaste operatiekamers is de wachttijd voor prothese-operaties sterk terug. Vooral patiënten die een heup- of knieprothese nodig hebben, kunnen voortaan sneller terecht. Het hele traject van poli tot operatie kan binnen 3 tot 5 weken plaatsvinden. Gespecialiseerd Bij het orthopediecentrum in Nijmegen werken orthopeden en andere behandelaars die zich volledig gespecialiseerd hebben in…

Wie beslist: de huisarts, de specialist of jij?

Wie beslist: de huisarts, de specialist of jij? Heel herkenbaar: één arts raadt een behandeling of geneesmiddel aan, een tweede adviseert het tegenovergestelde. En de patiënt zit ertussen en weet niet wat hij moet doen. Een man komt bij de dokter voor een cholesterolverlagend middel. De huisarts schrijft hem dit voor volgens de NHG-standaard; dit…

Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o. organiseert op dinsdag 29 maart en 31 mei een inloopavond

Impressie van de eerste inloopavond Eerst een korte inleiding. Tot ongeveer 2007 werd er maandelijks een inloopochtend gehouden op de maandagochtend in de polikliniek in Arnhem-Zuid. Wegens gebrek aan bezoekers is daar toen een einde aan gekomen. Sinds de verzelfstandiging van onze vereniging is een van de doelen van het bestuur om meer nieuwe leden…