De patiënt als sturende kracht

12 april 2010 Individuele zorgbehoefte en ervaringsdeskundigheid patiënt moet basis vormen voor krachtige patiëntenbeweging. Krachtige, financieel zelfstandige patiëntenorganisaties zijn belangrijk in een effectief zorgstelsel. Zorggebruikers zijn nog onvoldoende in staat om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg. En dat terwijl zorggebruikers vanuit hun ervaringsdeskundigheid juist deze bijdrage kunnen…

Gratis verwenweekend

Na het grote succes van 2009 organiseert de stichting Residentiële en Ambulante Zorg (RAZ) in het najaar van 2010 opnieuw een gratis verwenweekend voor zorggezinnen op Landgoed Old Heino. De 2e editie van het zorgweekend wordt gehouden van 24 t/m 27 september 2010. Stichting RAZ biedt een gratis weekend aan voor gezinnen waarbij één van…

Vrouwen onderschatten de gevolgen van osteoporose

Zelfs vrouwen die tot de risicogroepen behoren, zijn zich meestal niet bewust van de ernst van osteoporose (botontkalking). Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek van de universiteit van Massachusetts waar ook Nederlandse vrouwen aan meededen. Osteoporose kan ernstige gevolgen hebben en leiden tot vermindering van kwaliteit van leven door chronische pijn en zelfs sterfte. Vrouwen die…

Bechterew-oefengroepen zoeken nieuwe deelnemers

Binnen onze vereniging bestaan al 13 jaar Bechterew-oefengroepen. Er zijn momenteel drie groepen,  waarvan één op de woensdagavond en twee op de donderdagavond met mogelijkheid tot uitbreiding op de woensdag. Er wordt geoefend onder leiding van fysio- en Cesar-therapeuten. Eerst drie kwartier in de zaal, waar o.a. gevolleybald kan worden en na een pauze van…

Verliest u uw begeleiding AWBZ?

Veranderingen in de AWBZ Misschien krijgt u langdurige zorg thuis, krijgt uw kind extra begeleiding. Of wonen uw ouders in een speciale woonvorm. Dan krijgt u te maken met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit jaar zijn een aantal regels veranderd. Niet alles wordt meer voor iedereen vergoed. Voor wie is de AWBZ? Veel…