Scepsis over overheveling AWBZ naar Wmo is terecht’

Met de overgang van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo, worden de gemeenten na 2013 verantwoordelijk voor 200.000 licht demente ouderen, psychiatrisch patiënten en verstandelijk gehandicapten. Het doel is: hen langer zelfstandig te laten wonen in de wijk. Hoe gaan gemeenten en welzijnsorganisaties dat aanpakken? De MOgroep, de landelijke brancheorganisatie voor Welzijn &…

Voorgenomen reorganisatie Reumapatiëntenbond

Nieuwsbrief Reumapatiëntenbond nummer 7 De afgelopen periode hebben wij u op de hoogte gehouden van het intensieve overleg tussen Reumapatiëntenbond en Reumafonds om de krachten te bundelen en te komen tot één organisatie. Doel daarbij was om de belangen van mensen met een reumatische aandoening optimaal te behartigen en patiëntenorganisaties optimaal te dienen vanuit één…

Extra budget bovenop het pgb-zzp mogelijk

Sommige mensen met een indicatie in een zorgzwaartepakket (zzp) komen niet uit met hun pgb. De zorgvraag die zij hebben, is groter dan het budget dat aan het desbetreffende zzp hangt. Voor een aantal van hen geldt dat ze een aanvullend budget, dus bovenop het pgb dat bij het zzp hoort, kunnen aanvragen bij het…

Aantal verwijderde abri’s keert terug

Van de 20 abri’s die vorig najaar in Arnhem zijn weg gehaald, komen er zeven terug. Bij deze bushaltes wordt binnen drie maanden een nieuwe abri geplaatst. Twee abri’s die ook op de lijst stonden om verwijderd te worden, blijven alsnog staan. Er verdwijnen nog 17 wachthokjes die door weinig reizigers worden gebruikt. Arnhem houdt…

Hebt u vragen over het pgb?

Wilt u precies weten wat u nu wel of niet aan begeleiding mag inkopen? Of wilt u zich goed voorbereiden op uw (her)indicatie? Of hebt u net een persoonsgebonden budget en wilt u in één dag de belangrijkste dingen leren die u moet weten? Dan kunt u bij daarvoor een cursus komen volgen bij Per…