Steeds meer patiënten met chronische aandoening in fysiotherapiepraktijk

Een steeds groter deel van de patiënten bij de fysiotherapeut komt voor behandeling van een chronische aandoening. Daardoor wordt meer fysiotherapeutische zorg vergoed vanuit de basisverzekering. In 2006 was dit nog 22,5%, in 2009 nam dit toe tot 27%, zo blijkt uit cijfers van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ). “Nederlanders krijgen vaker en op…

Het syndroom van Sjögren is een auto-immuunziekte

Het syndroom van Sjögren is een auto-immuunziekte, waarover veel onbegrip bestaat. Patiënten met dit syndroom hebben last van een chronische ontsteking van de traan- en speekselklieren. Daarnaast heeft een groot deel van hen reumatische klachten en last van plotseling optredende ernstige vermoeidheid. Ook klagen patiënten over een grieperig gevoel of moeite met concentreren. Tijdens de…

CG-Raad wil meer spoed bij verbetering afbakening Wtcg

Dinsdag 19 april spreekt de Tweede Kamer over de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De afbakening van de doelgroep is nog steeds niet op orde. De CG-Raad dringt er in een brief aan de Kamer op aan dat de afbakening met spoed wordt verbeterd. Minister Schippers van VWS heeft onlangs de vierde voortgangsrapportage…

Helft behandelingen ziekenhuis overschrijdt wachttijd.

De invoering van marktwerking in de ziekenhuiszorg heeft gezorgd voor een bovenmatige groei van de kosten. Ook worden de wachtlijsten bij ziekenhuizen weer langer. Dat concludeert het Wetenschappelijk Bureau van de SP na onderzoek van de wachtlijsten van de ziekenhuizen in Nederland. SP-Kamerlid Renske Leijten: ‘Wie winst wil maken moet omzet draaien. Het is dan…

Doet u mee aan onderzoek PGB?

Wat betekent ‘eigen regie’ voor u? Gezocht: deelnemers aan het onderzoek ‘eigen regie’, over de invloed van het pgb op een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Geef u op als deelnemer aan dit onderzoek. Onafhankelijkheid en zelfstandigheid zijn belangrijke  peilers waar het pgb 15 jaar geleden op werd gebouwd. Budgethouders willen zelf de touwtjes in handen…