Deelnemers gezocht

In het belang van reumapatiënten vragen wij u mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek, interviews, demonstraties enzovoort. Veranderingen in de AWBZ In 2009 zijn er veranderingen in de AWBZ doorgevoerd. Dat betekent dat er voor een grote groep mensen een herindicatie gaat komen. Wij roepen u op een digitale enquete in te vullen. Lees verder    …

Online aanvragen AWBZ-zorg succes

Sinds begin 2010 kunnen mensen online AWBZ-zorg aanvragen. Veel mensen maken gebruik van deze mogelijkheid. Mensen die behoefte hebben aan AWBZ-zorg, kunnen dit online aanvragen via de website van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). In de maand januari maakten ruim 2300 mensen gebruik van deze mogelijkheid. De AWBZ vergoedt bijzondere ziektekosten die niet onder de…

Thema avond bij The Young Connexion

Op Vrijdag 5 maart 2010 om 20.00 uur Zalencentrum de Bongerd De rauwendaal 3 6666 BW Heteren Het informatieve gedeelte zal deze avond begeleid worden door; Dr. W.J. Rijnberg, hij is sinds 2000 werkzaam in het Rijnstate Ziekenhuis. Hij is opleider orthopedie in Rijnstate en daarmee eindverantwoordelijk voor de opleiding van momenteel 6 artsen in…

Met één beperking naar meer loketten

Datum: 5 februari 2010 Mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking zijn voor ondersteuning en hulpmiddelen aangewezen op verschillende regelingen. Zij moeten deze bij verschillende loketten aanvragen. Naarmate deze mensen ouder worden, zijn ze bovendien op meer regelingen aangewezen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Het…

Lichte daling zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat vanaf 2011 jaarlijks met enkele euro’s omlaag. Het kabinet heeft dit besloten om de oplopende kosten te beperken. Huishoudens rond het minimum krijgen 3 euro per jaar minder dan aanvankelijk was begroot; huishoudens met een modaal inkomen krijgen ongeveer 7 euro per jaar minder. Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premie voor…