Medizorg verleent thuisservice aan 30% van de uitbestede TNF-alfa gebruikers

Ziekenhuizen hebben inmiddels voor 5.000 TNF-alfa gebruikers de thuisservice uitbesteed De overheid heeft 1 januari jl. het budget voor TNF-alfa middelen overgeheveld naar het ziekenhuis. Dit betekent dat ziekenhuizen vanaf dat moment geheel verantwoordelijk zijn voor de financiering en de invulling van de zorg rondom TNF-alfa middelen. Ziekenhuizen kunnen de zorg zelf organiseren, geheel uitbesteden…

NPCF: onacceptabel als de patiënt opdraait voor de boete

Patiëntenorganisatie NPCF vindt het onacceptabel als patiënten opdraaien voor de boete van ruim 7,7 miljoen euro die de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) opgelegd heeft gekregen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De LHV bemoeit zich met het vestigingsbeleid van haar leden en dat mag niet, aldus de NMA. De LHV ontkent dit en gaat in hoger beroep.…

Dit is de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Zorgvragers die na 1 januari 2012 een indicatie aanvragen en geen indicatie voor verblijf krijgen, kunnen geen pgb meer aanvragen. Zij kunnen eventueel een beroep doen op de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg. Daar zitten veel haken en ogen aan. Per Saldo heeft een dossier geplaatst waarin staat wat de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg inhoudt, hoe iemand hiervoor…

Cacao voedsel voor Goden en als pijnbestrijding

“Geen tweede keer is de natuur er in geslaagd zoveel waardevolle voedingsstoffen op een kleine ruimte te verzamelen als bij de cacaoboon het geval is.” Alexander von Humboldt Theobroma Cacao wat letterlijk: “Cacao, voeding voor goden” betekend, is het zaad van de cacaovrucht. Deze vrucht groeit op bomen oorspronkelijk afkomstig uit de Amazones regenwouden. Cacao…