Patiënt verlangt uitleg van zorgverzekeraar

UTRECHT – Minister Schippers worstelt met het in de hand houden van de zorgkosten. Een van haar maatregelen is het concentreren van complexe ziekenhuiszorg. Deze week bleek uit een peiling dat patiënten hun bedenkingen hebben. „Het moet niet gaan om marktwerking, maar om kwaliteit.” „Toch weer die kaasschaaf.” Dat constateerden zo’n beetje alle brancheverenigingen en…

CG-Raad zoekt verhalen voor protestactie

De CG-Raad bereidt een grootscheepse protestactie voor. De belangenbehartiger wil de barricade op, samen met mensen die een beperking hebben. Door het kabinetsbeleid worden zij op alle levensterreinen, zoals werk, onderwijs en inkomen, hard geraakt. “Dit kan zo niet langer, en dat zullen we laten weten ook”, aldus Ad Poppelaars, directeur CG-Raad. Het raamwerk van…

Antwoord van de staatssecretaris op brief beleid PGB

Via Per Saldo heeft onze Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.  namens de leden haar verontrusting uitgesproken bij de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Marlies Veldhuijzen van Zanten en een bericht gestuurd over het beleid inzake het persoonsgebonden budget (PGB).   Hier kunt u het antwoord van de staatssecretaris vinden.

NPCF: zorgverzekeraar informeert verzekerde onvoldoende over selectie van zorg

Zorgverzekeraars informeren hun verzekerden onvoldoende over de redenen om wel of geen contract met een zorgaanbieder af te sluiten. Dat blijkt uit de resultaten van de meldactie ‘Zorginkoop’ van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) waar ruim drieduizend mensen aan deelnamen. 84% van de deelnemers wil weten waar een verzekeraar op let bij het afsluiten…

Slijtage van de heup, dergelijke artrose van de heup veroorzaakt pijn en stijfheid.

Artrose van de heup Bij veel mensen gaat het heupgewricht slijten naarmate men ouder wordt. Dergelijke artrose van de heup veroorzaakt pijn en stijfheid. Bij sommige mensen leidt dit na verloop van tijd tot ernstige beperkingen in het dagelijkse functioneren. Artrose van de heup Artrose van de heup veroorzaakt pijn en stijfheid, omdat het kraakbeen…