Meldingen over Wmo leiden tot proefproces eigen bijdrage

Bij het Meldpunt van de CG-Raad zijn de afgelopen maanden vragen en signalen binnengekomen over de invoering van de eigen bijdrage Wmo. Het Meldpunt stuurde deze signalen door naar het Juridisch Steunpunt van de CG-Raad, uitgevoerd door Stichting De Ombudsman. De Ombudsman is nu een proefproces gestart tegen achteraf opgelegde eigen bijdrage Wmo. De gemeente…

Actiebulletin nr. 3 Protestmanifestatie 19 september

In dit actiebulletin vindt u het laatste nieuws over de protestmanifestatie ‘Stop de stapeling’ op 19 september 2011 in Den Haag. Als u deze actie wilt ondersteunen, vragen wij u de berichten en oproepen uit dit bulletin te verspreiden via uw website, e-mails, twitter of nieuwsbrieven. Zwaan kleef aan… De actievoorbereidingen werken aanstekelijk. Meer en…

Vandaag start de eerste SEH-arts in Zevenaar

Vanavond (1 september) start de eerste gespecialiseerde spoedeisendehulparts (SEH-arts) met een dienst op de Spoedeisende Hulp in Zevenaar. Deze relatief nieuwe functie wordt ingezet op de SEH in Zevenaar van 18.00 tot 22.00 doordeweeks en in het weekend van 8.00 uur tot 22.00 uur. Rijnstate zet deze SEH-artsen in om de kwaliteit van de acute…

Marktwerking in de Thuiszorg zonder PGB en met zorgvraag adverteren

Marktwerking in de Thuiszorg zonder PGB  hebben te maken met een natuurlijk verloop van cliënten. De toestroom is afhankelijk van vaste contacten met doorverwijzers. Deze toestroom is moeilijk te beïnvloeden. Zorgaanbieders die hun planning overvol hebben krijgen nieuwe cliënten toegewezen die ze niet kunnen weigeren. Aan de andere kant zijn zorgaanbieders met die overcapaciteit hebben…

Kabinet zet mes in Wtcg

Meerdere media melden vandaag dat het kabinet fors gaat snijden in het budget voor de Wtcg. Volgens het AD zou het kabinet zelfs de helft van het budget willen schrappen. Hierdoor zouden veel minder chronisch zieken en gehandicapten een tegemoetkoming krijgen. De CG-Raad is zeer verontrust over dit nieuws. Als het waar is, betekent dit…