Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) sluit convenant over investering 852 miljoen euro in de langdurige zorg

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner heeft vandaag met de zorgsector het Convenant investeringen langdurige zorg gesloten. Samen met Zorgverzekeraars Nederland, Actiz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Geestelijke Gezondheid Zorg Nederland, Branchebelang Thuiszorg Nederland, Federatie Opvang en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland bevestigt de bewindsvrouw de afspraken over de structurele extra investering in de langdurige zorg van 852 miljoen…

Klinische consequenties van immunogeniciteit bij biologicals

Margret Bartelds laat in haar promotieonderzoek zien dat patiënten die antistoffen maken tegen geneesmiddelen geproduceerd met behulp van biotechnologie ondanks behandeling een hoge ziekteactiviteit houden en slechts zelden in remissie komen. Biologicals, geneesmiddelen geproduceerd met behulp van biotechnologie, zijn kostbare medicijnen die in toenemende mate worden voorgeschreven bij verscheidene ziektebeelden en een grote impact hebben…

Maatregelen tegen toenemende antibiotica resistentie

Om het pro­bleem van de toe­ne­men­de re­sis­ten­tie van bacteriën tegen an­ti­bi­o­ti­ca te keren, moeten be­paal­de soorten an­ti­bi­o­ti­ca ge­re­ser­veerd worden voor men­se­lijk gebruik. Deze mid­de­len zouden uit­ge­slo­ten moeten worden van gebruik in de vee­teelt, om over­dracht van re­sis­ten­te bacteriën van dier naar mens tegen te gaan. Dit schrijft de Ge­zond­heids­raad in zijn advies An­ti­bi­o­ti­ca in de…

Kraakbeenschade bij artrose verder ontrafeld

Het vele onderzoek naar artrose begint zijn vruchten af te werpen. Dr. Peter van Lent van het UMC St Radboud in Nijmegen is erachtergekomen dat slechte vetten, een vorm van cholesterol, kunnen zorgen voor meer kraakbeenschade bij artrose. De eerste resultaten uit het onderzoek bieden kansen om op termijn kraakbeenschade bij artrose te verminderen met…

Brandbrief over Wtcg aan kabinet

Het kabinet wil fors gaan snijden in de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De CG-Raad en zeven andere organisaties van patiënten, gehandicapten, ouderen en mantelzorgers hebben hierover gezamenlijk een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Zij doen een beroep op het kabinet om verdere inkomensverslechtering voor mensen met een beperking te voorkomen. De brief…