Patiënten maken zorg beter

Kwaliteit in Zicht, een samenwerkingsverband van acht grote patiëntenorganisaties, heeft de eerste drie sets kwaliteitscriteria opgeleverd. Daarin staat per aandoening beschreven wat patiënten zelf belangrijk vinden in de zorg. Het betreft kwaliteitscriteria voor artrose, revalidatie bij spierziekten en Von Hippel-Lindau (een erfelijke vorm van kanker). Een van de criteria voor artrose is bijvoorbeeld dat per…

Hoe overbrug je de kloof tussen onderzoek en patiëntenzorg?

Hoe overbrug je de kloof tussen onderzoek en patiëntenzorg? Die vraag bestuderen Europese onderzoekers deze week onder de Italiaanse zon op het eiland Sicilië. Het Reumafonds steunt dit initiatief. Ingrid Lether, manager Onderzoek en Informatie van het Reumafonds doet dagelijks verslag (via Facebook). De cursus is in 2008 opgezet op initiatief van kinderreumatoloog prof. dr.…

vergoedingen van geneesmiddelen

Vergoedingen Waar gaat het om Geneesmiddelen worden vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (het basispakket) of een aanvullende verzekering. De overheid stelt elk jaar vast welke medicijnen in het basispakket zitten. Preferentiebeleid Sommige verzekeraars hanteren bij het vergoeden van medicijnen uit het basispakket een voorkeursbeleid: het preferentiebeleid. Een verzekeraar mag één bepaald merk aanwijzen als…

Informatie welk medicijn is het beste voor de patiënt

De CG-Raad heeft een training ontwikkeld voor artsen. Doel van de training: artsen leren hoe ze met patiënten kunnen praten over medicijnkeuze. Inbreng van ervaringsdeskundigheid speelde een belangrijke rol. Informatie over geneesmiddelen Waar gaat het om Om in de spreekkamer mee mee te kunnen praten over welk medicijn het beste is, is het belangrijk dat…