Behandeling op maat bij fibromyalgie helpt

Een groot deel van patiënten met fibromyalgie heeft baat bij een gerichte groepsbehandeling, bestaande uit een combinatie van oefentherapie en cognitieve gedragstherapie. Dit blijkt uit het proefschrift van psychologe dr. Saskia van Koulil van het UMC St Radboud te Nijmegen. Koulil promoveerde op 17 december op dit onderzoek dat mede door het Reumafonds werd gefinancierd.…

Veranderingen in de zorg per 1 januari 2011

Deze week is de eindejaarscampagne over de veranderingen in de zorg van start gegaan. Het doel van de campagne is om alle Nederlanders boven de 18 jaar voor te lichten over de veranderingen in hun basisverzekering. Op de website www.veranderingenindezorg.nl kunnen mensen de belangrijkste wijzigingen vinden voor de basisverzekering, AWBZ, Wtcg en onverzekerden. De campagne…

Eerste Kamer komt op voor patiëntenverenigingen en Wajongers

Dit kabinet wil bezuinigen op patiëntenorganisaties. De Eerste Kamer heeft vandaag een motie aangenomen, waarin wordt uitgesproken dat deze bezuinigingen niet mogen leiden tot het verdwijnen of ernstig verzwakken “van organisaties die de positie van de patiënt versterken.” In de motie wordt gewezen op het belang van een rijk geschakeerd middenveld. Over de patiëntenorganisaties wordt…

Ombudsman over compensatieregeling eigen risico

Chronisch zieken krijgen een compensatie van 54 euro voor het eigen risico in de zorg. Het Vara-programma de Ombudsman besteedde vrijdag aandacht aan de mensen die onterecht buiten de boot vallen. De CG-Raad wijst er al enkele jaren op dat de criteria om voor de regeling in aanmerking te komen, niet voldoen. Hierdoor krijgen veel…