Kunnen uw leden hun contributie terugvragen? Vergoedingen lidmaatschap

Mensen die lid zijn van een patiëntenbelangenvereniging betalen contributie. Maar wist u dat veel zorgverzekeraars (een deel van) uw lidmaatschapskosten vergoeden? Dit gebeurt via de aanvullende verzekering. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad heeft samen met de NPCF een overzicht voor u opgesteld. Veel zorgverzekeraars hebben dit jaar opnieuw een vergoeding van lidmaatschapskosten van een…

Informatie over belastingaftrek voor chronische ziekte 2010

Het leven met een handicap of chronische ziekte brengt vaak extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor vervoer,  bepaalde medicijnen, extra kleding of diëten. Er zijn speciale regelingen die mensen met een handicap of chronische ziekte tegemoet komen in deze extra kosten. Deze website geeft u inzicht in waar u recht op hebt. U vindt…

Kamer kiest voor regie van patiënten in eigen EPD

De NPCF is zeer verheugd dat de Tweede Kamer positief gestemd heeft over de moties die ingaan op het vergroten van de rechten van patiënten in de digitale zorgwereld.  Patiënten krijgen zo meer mogelijkheden om die rechten ook uit te oefenen. De aangenomen moties betekenen een grote stap vooruit in de ontwikkeling van het Elektronisch…

Tweede Kamer stemt over EPD

Vandaag is een belangrijke dag voor de toekomst en ontwikkeling van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). De Tweede Kamer stemt over een aantal moties waarin de Minister wordt gevraagd de rechten van patiënten in de digitale zorgwereld te vergroten en hun meer mogelijkheden te geven om die rechten ook praktisch uit te oefenen.  De Nederlandse Patienten…