Thermenlandschap Sanadome in Nijmegen.

Op dinsdag 5 oktober 2010 a.s. gaan wij een dag naar het Thermenlandschap Sanadome in Nijmegen. Wij vertrekken vanaf Ziekenhuis Velp om 09.30 uur en vanaf de Grote Koppel in Arnhem om 09.45 uur. Om 10.30 uur worden wij in Sanadome verwacht en drinken wij koffie of thee met gebak. Vanaf 11.00 uur kunnen wij…

Van de voorzitter

Allereerst wil ik iedereen bedanken die mondeling of schriftelijk heeft gereageerd op de inhoud van mijn bijdrage in ‘t Steuntje over de verenigingsvernieuwing. Verderop in het stukje “Vanuit het bestuur” is getracht hierop te antwoorden. Telkens als er nieuwe informatie volgt zullen wij die ook op onze website plaatsen, zodat er wederom gereageerd kan worden.…

Anti-reuma medicatie de biologicals

Nieuwe biologicals Van de medisch adviseur, nieuwe biologicals Vanaf 2000 gebruiken we naast de traditionele anti-reuma medicatie ook biologicals. De eerste op de markt waren Remicade infusen en Enbrel in onderhuidse injecties, wat later Humira. Deze drie medicijnen behoren tot de groep antiTNFalfa behandeling. TNF-alfa (tumor necrosing factor alfa) is een eiwit wat ontstekingen op…

Extra ALV 25 augustus en 1 september

Vanuit het bestuur. Het bestuur adviseert de leden van de Reuma Patiëntenvereniging Arnhem e.o. uit de Reumapatiëntenbond te treden en zelfstandig verder te gaan. Deze stap is, naar de mening van het bestuur, noodzakelijk om door onze leden gewenste lokale activiteiten en zelfstandigheid te kunnen waarborgen. Hierna volgt de argumentatie verwoord in nadelen en voordelen…

Sms’je helpt medicijnen niet te vergeten

Een oplettend medicijndoosje vergroot de therapietrouw van patiënten. Patiënten die een herinnerings-sms’je krijgen als ze hun medicijnen vergeten, nemen 16% meer van hun medicijnen dan patiënten uit de controlegroep. Niet iedere patiënt slikt trouw de pillen die de arts hem voorschrijft. Gemiddeld ligt de therapietrouw van patiënten tussen de 40 en 70%, zo is bekend…