Online aanvragen AWBZ-zorg succes

Sinds begin 2010 kunnen mensen online AWBZ-zorg aanvragen. Veel mensen maken gebruik van deze mogelijkheid. Mensen die behoefte hebben aan AWBZ-zorg, kunnen dit online aanvragen via de website van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). In de maand januari maakten ruim 2300 mensen gebruik van deze mogelijkheid. De AWBZ vergoedt bijzondere ziektekosten die niet onder de…

Thema avond bij The Young Connexion

Op Vrijdag 5 maart 2010 om 20.00 uur Zalencentrum de Bongerd De rauwendaal 3 6666 BW Heteren Het informatieve gedeelte zal deze avond begeleid worden door; Dr. W.J. Rijnberg, hij is sinds 2000 werkzaam in het Rijnstate Ziekenhuis. Hij is opleider orthopedie in Rijnstate en daarmee eindverantwoordelijk voor de opleiding van momenteel 6 artsen in…

Met één beperking naar meer loketten

Datum: 5 februari 2010 Mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking zijn voor ondersteuning en hulpmiddelen aangewezen op verschillende regelingen. Zij moeten deze bij verschillende loketten aanvragen. Naarmate deze mensen ouder worden, zijn ze bovendien op meer regelingen aangewezen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Het…

Lichte daling zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat vanaf 2011 jaarlijks met enkele euro’s omlaag. Het kabinet heeft dit besloten om de oplopende kosten te beperken. Huishoudens rond het minimum krijgen 3 euro per jaar minder dan aanvankelijk was begroot; huishoudens met een modaal inkomen krijgen ongeveer 7 euro per jaar minder. Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premie voor…

Elektronisch Patiëntendossier

 Tevens toelichting op uitkomsten van e-panel enquête De laatste ontwikkelingen rond het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en handvatten om als belangenbehartiger anderen bij te kunnen staan: dat staat de bezoeker te wachten tijdens de openbare lezing op donderdag 18 februari 2010 in het Auditorium van Ziekenhuis Rijnstate, Wagnerlaan 55 in Arnhem. Academie Zorgbelang Gelderland nodigt iedereen…