UV-straling van de zon in juli 2018 breekt record

In juli 2018 was de totale hoeveelheid schadelijke UV-straling afkomstig van de zon hoger dan ooit tevoren. Dat blijkt uit een analyse van de zonkrachtmetingen van het RIVM. Blootstelling aan UV-straling kan leiden tot gezondheidseffecten als huidkanker en staar, die beide sterk toenemen.

Actiebereidheid is groot bij de jeugdzorg

Maandag 3 september is een actie tegen de nijpende situatie in de jeugdzorg gepland Ruim 2.000 jeugdzorgwerkers zijn van plan op maandag 3 september in actie te komen tegen de nijpende situatie in de jeugdzorg.

Nieuw wetsvoorstel houdt te weinig rekening met privacy patiënt

Patiënten willen dat er goed met zorggeld wordt omgegaan en begrijpen de noodzaak zorgfraude te bestrijden. Maar Patiëntenfederatie Nederland heeft wel twijfels bij het wetsvoorstel voor de aanpak van zorgfraude dat nu voorligt. Zij vraagt zich af of het wetsvoorstel de privacy van patiënten voldoende beschermt.

Hartfalen stimuleert tumorgroei

​Een hart dat als gevolg van een hartinfarct versleten is en minder goed bloed rondpompt, scheidt stoffen af die tumorgroei stimuleren. Dat blijkt uit onderzoek met muismodellen, ondersteund met gegevens uit bevolkingsonderzoek PREVEND.

Goede diagnose nodig voor goed zorgpad

Hartziekten en beroerten. Door onder andere veroudering en leefstijlfactoren ontstaat allerlei schade in het hart- en vaatstelsel, zoals hoge bloeddruk, stijfheid en afname van weefselmassa. Of bloedingen in de hersenen, variërend van micro-bloedingen in de kleinste haarvaten tot heel omvangrijke infarcten (beroerte).