Patiënten voorlichting ziekenhuis Rijnstate

De Patiënten voorlichting in ziekenhuis Rijnstate is uitgebreid met een aantal voorlichtingsfilms

Patiënteninformatie

Als u als patiënt naar het ziekenhuis gaat, komt er van alles op u af. Graag bieden we u zo volledig mogelijke informatie, zodat u zich goed kunt voorbereiden. Dit kan zijn voorbereiding op het gesprek met de arts, meer informatie over bepaalde behandelingen of bijvoorbeeld over wie er in uw medisch dossier kan kijken.

>> Bekijk diverse Informatie- en voorlichtingsfilms
>> Inloopuren patiëntenorganisaties
>> Patiëntenfolders
>> Neem altijd een ingevuld medicijnpaspoort mee
>> Meer informatie over patiëntenrechten
>> Locaties en openingstijden van prikposten
>> Wat gebeurt er met uw medisch dossier?
>> Wat zijn de wachttijden voor een afspraak op de poli of voor een behandeling?

Polikliniek Reumatologie algemeen en  afspraken Afspraaknummer polikliniek   088-005 5400

Ook kunt u ervaringen en tips delen met anderen op de speciale website Samen beter bij Rijnstate

De voorlichtingsfilms zijn ook op youtube te vinden