Probleem in kleinste hersenvaten vaak overal merkbaar

Nijmeegse onderzoekers presenteren nieuw kader voor ernstige aandoening.
Beschadigingen in de kleinste bloedvaten van de hersenen kunnen effecten hebben die overal in het brein merkbaar zijn, stellen onderzoekers van het Radboudumc.

Daarom moet de kleine bloedvatziekte (small vessel disease – SVD) in de hersenen niet langer als een lokaal, maar als een globaal hersenprobleem worden benaderd. Die benadering heeft consequenties voor onderzoek, diagnostiek en behandeling.

Met de toename van de gemiddelde leeftijd van de bevolking stijgt de kans op ziekten op latere leeftijd, zoals dementie. Wereldwijd lijden momenteel veertig miljoen mensen aan deze ziekte. Opmerkelijk: problemen in de kleinste hersenvaten vormen de belangrijkste oorzaak van dementie.

Geen onschuldig verschijnsel
Lang werd gedacht dat microbloedingen en andere minieme beschadigingen onschuldige verschijnselen waren. Inmiddels is duidelijk dat ze de belangrijkste vasculaire oorzaak van dementie zijn en daarnaast verantwoordelijk zijn voor ongeveer een vijfde van alle herseninfarcten.

Bovendien wordt Small Vessel Disease (SVD), zoals de aandoening ook wordt genoemd, vaak in verband gebracht met loopproblemen en het uiteindelijk leiden tot parkinsonisme.

Lees hier het volledige artikel.