Rechtbank: verzekeraar moet patiënt informeren over vergoeding zorgkosten

Op 6 juni 2018 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak tussen Zilveren Kruis enerzijds en St. Antonius Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) anderzijds. Hierbij stond de vraag centraal wie de patiënt moet informeren over de vergoeding van zorgkosten bij een budgetpolis.

Die verantwoordelijkheid ligt vooral bij de verzekerde zelf en bij de zorgverzekeraar, zo oordeelt de rechtbank Den Haag.

De twee genoemde ziekenhuizen waren in 2014 en 2015 niet gecontracteerd voor de budgetpolis van Zilveren Kruis. Beide ziekenhuizen behandelden echter wel patiënten met zo’n polis. In de rechtszaak stond de vraag centraal wie deze patiënten vooraf had moeten informeren over de vergoeding van hun behandeling: de verzekerde zelf, de zorgverzekeraar of de zorgaanbieder.

De rechtbank oordeelde dat allereerst de verzekerde zelf moet nagaan of zijn zorgverzekeraar een vergoeding biedt voor de zorg die in een ziekenhuis wordt aangeboden. Daarnaast moeten zorgverzekeraars hun verzekerden goed informeren over de voorwaarden van hun polis. Zorgverzekeraars hebben immers een zorgverzekeringsovereenkomst afgesloten met hun verzekerden.

Lees hier het volledige artikel.